อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 3:53:06

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร ร่วมกันโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร