ต้อนรับคณะครูหนองบัวระเหววิทยาคาร

วันที่โพสต์: 25 พ.ค. 2012, 9:47:06

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ที่มาส่งครูบรรจุใหม่ คือ ครูอภิสิทธิ์ ชำนาญ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555