กิจกรรมทัศนศึกษามัธยมฯ

วันที่โพสต์: 14 พ.ค. 2012, 8:34:42

บึงฉวาก จ.สุพรรรบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี และสวนนก จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554